Halenkov

 

Status: Obec

Rozloha:  4 220 ha

Počet obyvatel k 31.12.2013: 2 426

Nadmořská výška: 425 m.n.m.

První písemná zmínka: 1654

PSČ: 756 03

Web: www.halenkov.cz

 

 

V sekci FOTOGALERIE naleznete fotografie obce

 

Historie obce a významné osobnosti:

Halenkov založil v roce 1654 Jiří Illésházy, uherský šlechtic pocházející ze Žitného ostrova, který koupil roku 1652 vsetínské panství. Základem obce byl panský dvůr Helenovice, jenž byl pojmenován podle jediné dcery Jiřího Illésházyho Heleny. Obyvatelé Halenkova se živili většinou zemědělstvím a chovem valašského dobytka koz a ovcí.

Z popisu vsetínského panství se dovídáme, že v 17. - 19. století byl  v Halenkově jeden poddanský a jeden panský mlýn a pila. V údolí Břežitá na rozhraní Halenkova a Nového Hrozenkova byla založena sklářská huť. V Halenkově se vyráběl potaš (používal se při výrobě mýdla a skla), v provozu byla sirkárna a při panském dvoře se vařilo z ječmene slovenské pivo. V roce 1868 založil Michael Thonet v Halenkově továrnu na nábytek z ohýbaného dřeva, což přineslo obyvatelům nové pracovní příležitosti. V roce 1922 zde pracovalo 160 zaměstnanců.

Roku 1908 byla dokončena železniční dráha ze Vsetína do Velkých Karlovic, která usnadnila život obyvatelům Horního Vsacka, ale připravila o zaměstnání formany.

Ve 30. letech minulého století postihla hospodářská krize i občany Halenkova. Proto tehdejší představitelé obce souhlasili se stavbou armádních skladů pohonných hmot, aby zajistili obyvatelům práci. Sklady byly zrušeny v roce 2003 a bezúplatně převedeny do majetku obce.

V rámci 350letého výročí založení obce byl Parlamentem ČR schválen znak obce Halenkov. (Symboly, které jsou ve znaku použity, vyplývají z historických jevů, které obec po dobu její existence provázely. Zelená barva štítu symbolizuje barvu pastvin, javorový list je symbolem stromů, které jsou pro tuto krajinu typické. Zlatá barva představuje barvu obilí a také barvu sekaného dřeva. Tvar břevna připomíná zuby pilových listů a čtyři pily, které se v minulosti na území obce nacházely.)

Osobnosti, kterým bylo uděleno čestné občanství:

Msgre Theodor Schlegel

-          Halenkovský farář, později děkan

Theodor Thonet

-          Syn továrníka Michaela Thoneta. Podporoval rozvoj Halenkova a přispěl k rozmachu školství v obci.

Osobnosti, které zanechaly v historii obce významné stopy:

Ing. Arch. Jaroslav Kopecký (*25.10.1934)

-          Vystudoval gymnázium a fakultu architektury v Bratislavě. Žil na Slovensku, potom se vrátil na Halenkov, už jako renomovaný architekt . Svými pracemi se podílel také na řešení několika společenských zařízení i rodinných domků přímo v Halenkově. Namaloval také mnoho obrazů, k jejichž námětům se inspiroval právě ve svém rodišti.


Řezbář Josef Heja (1902- 1985) se narodil v Hovězí u Vsetína, ale většinu života prožil na zemědělské usedlosti v Dinotici v Halenkově v údolí stejnojmenného pravého přítoku Horní Bečvy, kde také zemřel. O Josefu Hejovi byl natočen televizní film "Jak dřevo promluvilo". Jeden z jeho betlémů "Svatá rodina" je zobrazen na vánoční poštovní známce ČR v roce 1996.Na počest tohoto lidového tvůrce se každoročně v létě scházejí řezbáři v rožnovském skanzenu na soutěži „Hejův nožík".


Josef Tkadlec starší (1930 - 1996), zakladatel zvonařské dílny - umělecký řemeslník - zvonař. Úspěšně zvládl technologii výroby zvonů, postavil dílnu na jejich výrobu v roce 1967 odlil první dva zvony pro halenkovský kostel. Od té doby bylo odlito několik stovek zvonů pro kostely v ČR i zahraničí. Ve zvonařské práci ho následuje jeho syn Josef Tkadlec (*1957)

Halenkovští rodáci, kteří se svou prací proslavili mimo rodnou obec

P. Augustin Koňařík (1863-1929) - působil po studiu na teologické fakultě v Olomouci jako katecheta ve Valašském Meziříčí, r. 1904 se stal farářem ve Velkých Karlovicích a následně působil v Liptále.

Bedřich Koňařík (1878-1944) - vystudoval teologickou fakultu v Praze, působil jako kněz, později kněžství opustil a působil jako protialkoholní poradce, stal se ředitelem léčebny. Napsal také několik povídek a románů, v nichž využil prostředí valašské dědiny.

PhDr. Ladislav Pallas, CSc. (1930-1982) - vědecký pracovník v oblasti literární vědy, textolog

Pfo. ThDr. Ing. František Kopecký (*1931) - kněz, který byl svým řádem vyslán do zahraničí a odtud se nesměl vrátit do ČR kvůli opuštění republiky až do roku 1989.

Doc. PhDr. Jaroslav Šťastný, CSc. (1932-1982) . etnograf, uznávaný odborník v oblasti tradičního zemědělství.

JUDr. Per Korabík (*1945) - sběratel nářeční literatury, pod pseudonymem Petr Halenkovský vydával ve formě sborníků Od ogarů po staříčky - popularizoval tak regionální písemnictví.

Michal Hubník (*1983) a Roman Hubník (*1984)  - odchovanci TJ Tatran Halenkov proslavili naši obec svým fotbalovým uměním. Michal jako fotbalový útočník, jeho bratr Roman jako obránce působí v reprezentaci ČR.

 

Poloha a přírodní bohatství:

Obec Halenkov s rozlohou leží ve východní části vsetínského okresu ve středu údolí Valašska - Horního Vsacka v typicky horské oblasti. Od Vsetína je vzdálena 15 km, od krajského města Zlína 40 km. Obcí protéká Vsetínská Bečva, oddělující Vsetínské vrchy a Javorníky. Halenkov a jeho údolí (Černé, Břežitá, Dinotice, Lušová, Bratřejůvka)  jsou bohatá na přírodní krásy Valašska. V údolí Dinotice se nachází přírodní rezervace Kutaný, která chrání smíšený pralesovitý porost na hřebenu. Rezervace má rozlohu 14,93 ha a nachází se pod Vsackým Cábem. Za posledních 40 let tu bylo nalezeno neuvěřitelných 191 druhů hub. Mnoho z nich je vzácných, jako třeba korálovec jedlový.

 

Kulturní dědictví a pamětihodnosti:

V centru obce se nachází katolický kostel Povýšení Sv. Kříže, který byl dostaven a vysvěcen v roce 1788 a je zapsán v seznamu kulturních památek. Na území obce se nachází mnoho kapliček a také zvonice, které rovněž patří ke kulturnímu dědictví.

 

Dovolená a volný čas:  

V Halenkově se každoročně pořádá Obecní ples a Halenkovské slavnosti.  Druhý víkend v září se každoročně nese ve znamení tradiční Halenkovské pouti.  Spoustu společenských akcí, besed a setkání je organizováno sdruženími a spolky, které v obci Huslenky působí: SDH Halenkov, KČT Halenkov, Myslivecké sdružení Javořina, MC Motýlek, Sdružení Kotva a Knihovna Halenkov.

Pro pohybové aktivity dětí je k dispozici rozlehlá zahrada mateřské školy s různými herními prvky. V bezprostřední blízkosti cyklostezky Bečva, která vede přes Halenkov, bylo u fotbalového stadionu vybudováno funkční sportoviště, kde si najde každý své vyžití. V zimě je také možné využít lyžařských svahů (Raškovec, Lušová) či běžeckých tras v okolí.   

Obcí Halenkov vede úsek cyklostezky Bečva a je také hojně využíván inline bruslaři. Řadu sportovního vyžití nabízí taktéž nově vybudované sportoviště poblíž cyklostezky.  Z obce vedou značené turistické trasy, určené pro pěší, pro cyklisty a v zimě pro běžkaře. V zimním období jsou turisty využívány taktéž již zmiňované lyžařské svahy. V obci se nachází dostatek ubytovacích i stravovacích zařízení.

 

 

Mapa:

 
 
Tipy pana Trnky:
 
 

Mapy


 
 
 
 

Kontakty

Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, z.s.

Hovězí 74, 755 01 Hovězí

 

Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.

Dům služeb, 756 51 Zašová 523

 

E-mail:

info@valasskomoje.cz

www.valasskomoje.cz

 

kızılay dershanebüyükada otelleri
 
 
 

  Partneři

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí