Hovězí

 

Status: Obec

Rozloha: 2 211 ha

Počet obyvatel k 31.12.2013: 2 382

Nadmořská výška: 385 m.n.m.

První písemná zmínka: 1504

PSČ: 756 01

Web: www.obec-hovezi.cz

 

V sekci FOTOGALERIE naleznete fotografie obce

 

 


Historie obce a významné osobnosti:

Hovězí bylo založeno v dobách tzv. velké kolonizace ve 14. století jako nejvýchodnější ze vsí vsetínského panství. O dvě století později zejména obyvatelé z Hovězí zakládali paseky v dalších místech směrem k uherské hranici a podíleli se na vzniku vsí Halenkova a Nového Hrozenkova. Obyvatelé Hovězí také plnili důležitou úlohu při obraně zemské hranice proti útokům od východu a mnoho z nich přitom přišlo o život. Tak například byla ves přepadena a vydrancována roku 1584 a znovu v listopadu 1585. při tomto druhém útoku se překvapení obyvatelé brzy zmohli na účinný odpor. Na pět set útočníků pobili a 120 jich zajali a odvedli na Vsetín. Za třicetileté války se obyvatelé Hovězí vyznamenali v tzv. valašských povstáních a za trest jich bylo nejméně sedm v roce 1644 popraveno a ves byla z velké části vypálena. Nové příkoří utrpěli obyvatelé za vpádu Tatarů, kteří jako spojenci Turků přepadli Hovězí v roce 1663. V roce 1708 se Hovězí stalo cílem útoků uherských povstalců - kuruců. Také tenkrát se jeho obyvatelům podařilo postavit se útočníkům na odpor a část kořisti jim odebrat. Jedním z pamětníků těch časů je nevelký jednopatrový zámek, který byl postaven ve druhé polovině 17. století v době, kdy bylo Hovězí na krátký čas samostatným panstvím.
Břetislav Olšer - publicista a spisovatel
Ing. Zdeněk Hajný - psycholog, výtvarník
Josef Heja, řezbář
František Potočný - etnograf, kameraman
František Pavelka - zasloužilý mistr sportu


Poloha a přírodní bohatství:


Obec Hovězí leží jihovýchodně od města Vsetín. Rozkládá se v údolí tvořeném Vsetínskou Bečvou a jejími přítoky, potoky Hořanský a Hovízský. Kolem obce se zvedají vrcholky Vsetínských vrchů. V okolí obce je řada osad a chat, které jsou roztroušeny na svazích okolních kopců. Nejvyšší vrchol zvedající se nad obcí je Filka ( 769 m.n.m.). Centrum obce má téměř městský charakter. Větší zástavba dále pokračuje směrem do údolí Hořansko a Hovízky. Lesy pokrývají téměř 50% rozlohy. Větší komplexy lesů se nacházejí v okrajových částech katastru ve Vsetínských vrších (Potoky) a v Javorníkách (Tanečnice, Filka). Tradiční zemědělské hospodaření se dosud uchovalo na několika místech, kde se díky němu podařilo zachránit velmi hodnotné druhy květeny. Na Bečvě je v regionu velmi známý Hovězský splav, který umožňuje odběr vody do mlýnského náhonu jdoucího přes obec a je využívaný jako přírodní koupaliště. Na území je několik drobných vodních ploch. Nejvýznamnější je rybníček v Dubčí s dobře vyvinutou biotou, v polovině 90. let byl nově vytvořen rybníček v Potokách a další rybníček je pod Hromadovou pilou. Z hlediska květeny je nejcennější výskyt orchidejí v místní části Stříbrník . Spolu s obcí Huslenky zaujímá obec Hovězí z tohoto hlediska čelní místo v rámci vsetínského okresu. Celý katastr obce leží v CHKO Beskydy. V obci existuje zatím jedno maloplošné zvláště chráněné území, a to Přírodní památka Stříbrník.


Kulturní dědictví a pamětihodnosti:


Pohledovou dominantu obce tvoří neogotický kostel sv. Máří Magdaleny z roku 1890. Vznikl přestavbou původně barokního kostela, jehož počátky sahají do let 1732-1733. Společně se sochou sv. Huberta umístěného na místním hřbitově je kostel veden na seznamu kulturních památek české republiky. Mezi kulturní památky patří i kamenné plastiky kříže Illeshazy na místním hřbitově a sousoší Kalvárie umístěné na začátku obce. Náves zdobí kamenná plastika sv. Jana Nepomuckého z roku 1712, která byla ke čtvrtému výročí vpádu Kuruců umístěna ve Vsetíně a později přestěhována na Hovězí. V roce 2013 byla dokončena celková rekonstrukce náměstí doplněná o vodotrysk, mobiliář a sadové úpravy. V údolích se nacházejí zachovalejší dřevěné stavby s tradiční architekturou. Tyto stavby jsou častější v okrajových částech intravilánu a na samotách na hřbetech Vsetínských vrchů a v jižní části Hořanska.


Dovolená a volný čas:


V obci se nachází sportovní areál s fotbalovým a volejbalovým hřištěm, v prostoru za školou kluziště. Na stráních kopce Galov ( 544 m.n.m.), který se na západě zvedá nad obcí, byla postavena sjezdová trať s lyžařským vlekem. V centru obce se nachází také kulturní dům s restaurací, tanečním sálem a kinem, kde každoročně probíhají Dny valašského divadla v Hovězí. Jedná se o přehlídky ochotnických souborů z nedalekého okolí. Pro Hovězí se stal tradicí také Sousedský bál, který je pořádán každoročně ve spolupráci s obcemi Janová, Huslenky a Zděchov. Ke každoročně pořádaným akcím patří také Kateřinský jarmark a Hovězská pouť. V kulturním domě pobíhá mnoho společenských akcí - Dny valašského divadla - přehlídka ochotnických souborů ( jaro ), příležitostná vystoupení divadelních souborů, předtaneční výchova školní mládeže a taneční pro dospělé ( podzim a jaro ), koncerty Dechových hudeb ( konec prázdnin ), velikonoční předvádění ( jaro ), vánoční výstavy s koštováním pro děti z okolních a místní MŠ ( zima ). Spoustu společenských akcí, besed a setkání je organizováno sdruženími a spolky, které v obci Hovězí působí: KČT Hovězí, SDH Hovězí, SVPT Ovčák, TJ Sokol Hovězí, Myslivecké sdružení Hovězí, Senior Klub Hovězí, Český svaz včelařů ZO Hovězí a Římskokatolická farnost Hovězí. U základní školy jsou vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem, jsou zde dva tenisové kurty, areál doplňuje fotbalové hřiště s travnatým povrchem a tartanová běžecká dráha. Pravidelně se zde pořádají tenisové turnaje smíšených párů a mužů. Vedle školy je vybudována nová tělocvična s vnitřními rozměry 20 x 30 m, kterou využívá široká veřejnosti.
V Hovězí jsou možnosti pro prožití příjemné dovolené pro ty, jež mají rádi turistiku a cykloturistiku. Obcí vede cyklostezka Bečva, která protíná celé údolí Valašska - Horního Vsacka. V obci se nachází ubytovací i stravovací zařízení. Vyhledávaným místem návštěvníků regionu se stal Autokemp Hovězí v bezprostřední blízkosti Hovězského splavu, kde se nachází také menší dětské hřiště. Z obce vedou značené turistické trasy, určené pro pěší, pro cyklisty a v zimě pro běžkaře. Na stráních kopce Galov ( 544 m.n.m.), který se na západě zvedá nad obcí, byla postavena sjezdová trať s lyžařským vlekem. V údolí Hořansku se nachází Památník lesnictví, který byl nově opravený v devadesátých letech minulého století.

 

 

Mapa:

 
 
Tipy pana Trnky:
 
 

Mapy


 
 
 
 

Kontakty

Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, z.s.

Hovězí 74, 755 01 Hovězí

 

Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.

Dům služeb, 756 51 Zašová 523

 

E-mail:

info@valasskomoje.cz

www.valasskomoje.cz

 

kızılay dershanebüyükada otelleri
 
 
 

  Partneři

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí