Janová

Status: Obec

Rozloha: 922 ha

Počet obyvatel k 31.12.2013: 750

Nadmořská výška: 368 m.n.m.

První písemná zmínka: 1505

PSČ: 755 01

Web: www.janova.cz

 

V sekci FOTOGALERIE naleznete fotografie obce

 

 

 

 

 

 

 

Historie obce a významné osobnosti:

Název obce se ve starších českých pramenech objevuje v podobě Johanowa (1505), Juhanowa (1535), z Juhannovy (1644), Johanowa (1670, 1720, 1872), Johanowa (1872), Johanová (1872). V roce 1948 byl název obce změně na Janová. Název obce je odvozen od osobního jména Johan, případně Juhan a přípona -ová vyjadřuje vlastnický vztah nositele toho jména ke vsi. V místním nářečí se jméno obce dříve vyskytovalo v podobě Juhanová, juhanovský, Juhanovjan anebo Johanová, johanovský, Johanovjan. Podle poetičtějšího výkladu byla osada věnována Johance, dceři majitele vsetínského panství a podle jejího jména byla obec pojmenována Johanová.


Jméno obce se poprvé objevuje v roce 1504 v zápise moravských zemských deskách olomouckých.
Kvůli účasti v tzv. valašských povstáních byla celá ves v únoru 1644 vypálena. Majitelé usedlostí včetně fojta byli popraveni a jeden zahynul za povstání.
Také vpády Turků a Tatarů měly pro naši obec kruté následky, např. při vpádu roku 1663 bylo v Janové ubito 92 lidí. Další turecký vpád následoval roku 1683, v roce 1708 zde plenili uherští povstalci -kurucové.           

                                                                                                                                        
Janová bývala nevelkou zemědělskou vesnicí. Podobně jako v jiných obcích v okolí mnoho obyvatel, zvláště chalupníků, odcházelo na sezónní zemědělské práce do úrodných oblastí Moravy. Po polovině 19. století se více než jedna desetina obyvatel vystěhovala do Texasu.
Ves byla v 19. století známá výrobou houní a vysokých soukenných papučí. Mnoho obyvatel nacházelo zaměstnání ve vsetínských továrnách.

 

Janová byla před r. 1849 součástí panství Vsetín, které náleželo k Hradišťskému kraji. V l. 1849-1909 byla obec součástí politického okresu Valašské Meziříčí a spadala do obvodu okresního soudu ve Vsetíně, přičemž byla přechodně v letech 1855-1868 součástí tzv. smíšeného okresu Vsetín. R. 1909 se stala součástí nově zřízeného politického okresu Vsetín. R. 1975 byla Janová integrována k městu Vsetínu jako jeho místní část a r. 1992 se stala znovu samostatnou obcí.

 

Významné osobnosti:

JUDr. Antonín Hůlka

notář ve Valašském Meziříčí a poslanec zemského sněmu byl jmenován Čestným občanem Janové r. 1900.

Josef Kristián Zelinka (12.9.1855 - 22.4.1930)

Začal učit v Janové 1.10.1887. Založil školní žákovskou knihovnu. Zasloužil se o zřízení obecního hřbitova a založení hasičského sboru.

František Suldovský (30.12.1886 - 21.4.1945)

V Janové působil jako řídící učitel spolu se svou manželkou Boženou Suldovskou. Založil obecní kroniku. Hned na začátku okupace se zapojil do protifašistického odboje v odbojové organizaci Obrana národa. Byl vyznamenán Československým válečným křížem 1939 In memoriam. Čestným občanem byl jmenován r. 1900.

 

Poloha a přírodní bohatství:

Janová (původně Johanová) se rozkládá asi 4 km jihovýchodně od Vsetína při ústí Janovského potoka do Vsetínské Bečvy. Střed obce leží v nadmořské výšce kolem 360 m.n.m., nejvyšší nadmořské výšky 655 m.n.m. dosahuje vrch Lysný.

Charakter okolní krajiny silně ovlivnila valašská pasekářská kolonizace v 16. století, která vedla ke vzniku hodnotné a vyvážené kulturní krajiny s rázovitou lidovou architekturou. Typické je střídání pastvin s lesními porosty, dlouhých úzkých údolí s hřebenovými partiemi, ze kterých jsou daleké výhledy do kraje. O výjimečných přírodních hodnotách zdejší vyvážené kulturní krajiny svědčí i to, že značná část katastru obce leží v Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

 

Kulturní dědictví a pamětihodnosti:

Za zhlédnutí stojí Zvonice z roku 1891, která se nachází po levé straně silnice za školou. V roce 1994 byla v místní části Kovárna vpravo za školou postavena Nová zvonice. Její zvon byl pořízen z finanční sbírky janovských občanů. V roce 1890 byla na místním hřbitově postavena kaple a v roce 2002 byla stavba dokončena realizací vyřezávané vstupní části. Před restaurací U Hromadů stojí památník 27 janovských mužů, kteří padli na bojištích 1. světové války. Pomník byl postaven v roce 1938.

 

Dovolená a volný čas:

První kulturně - společenskou tradiční akcí roku je Společenský ples, který každoročně pořádá TJ TATRAN Janová společně s obcí. Pro Janovou se stal tradicí také Sousedský bál, který je pořádán každoročně ve spolupráci s obcemi Hovězí, Huslenky a Zděchov. Na přelomu května a června probíhá každoročně kácení máje. Jedná se o společenskou akci s cimbálovou muzikou a ve večerních hodinách i s hudbou pro mladé. Na podzim, a to vždy třetí neděli v září, je pro Janovou typické tradiční vodění berana po vsi za doprovodu živé hudby.

Pro sportovní vyžití se v obci nachází sportovní hala a fotbalové hřiště. Pro pohybové aktivity menších dětí bylo v obci vybudováno menší multifunkční dětské hřiště. 

V Janové jsou možnosti pro prožití příjemné dovolené pro ty, jež mají rádi turistiku, popř. cykloturistiku. Obcí Janovou vede cyklostezka Bečva, která protíná celé údolí Valašska - Horního Vsacka. V obci se nachází ubytovací i stravovací zařízení. Pro náročnější je zde možnost ubytování v soukromí i pronájem celých domků.

 

Mapa:

 
 
Tipy pana Trnky:
 
 

Mapy


 
 
 
 

Kontakty

Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, z.s.

Hovězí 74, 755 01 Hovězí

 

Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.

Dům služeb, 756 51 Zašová 523

 

E-mail:

info@valasskomoje.cz

www.valasskomoje.cz

 

kızılay dershanebüyükada otelleri
 
 
 

  Partneři

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí