Zašová

Status: Obec
Katastrální plocha (ha): 22,52km2
Počet bydlících obyvatel k 31. 12. 2014: cca 3 029
Nadmořská výška (m.n.m.): 338 m
První písemná zpráva (rok): 1376
PSČ: 756 51
Web: www.zasova.cz

 

 

Poloha a přírodní bohatství:

Obec Zašová leží na východní Moravě, ve Zlínském kraji, mezi městy Valašské Meziříčí a Rožnovem pod Radhoštěm. Rozkládá se na dvou katastrálních územích - Zašová a Veselá. Mezi oběma částmi v tzv. Rožnovské brázdě protéká řeka Bečva a vede železniční trať se souběžnou silnicí 1/35. Zašová leží na jižním svahu Veřovických vrchů, Veselá na severní straně Lhot. Obec je součástí Moravskoslezských Beskyd. Nejvyšší horou obce je Huštýn s 749m. Počtem obyvatel je Zašová největší obcí bývalého okresu Vsetín.

Oběma katastry protékají potoky pojmenované Zašovský a Veselský a ústí do řeky Bečvy. Kolem těchto potoků se nachází zástavba intravilánu obce. V okrajových částech obce na tzv. „pasekách" jsou roztroušeny samostatné rodinné domky a zemědělské usedlosti. Severní část katastru Zašové leží v CHKO Beskydy. Na téměř polovině území celé obce (46,5%) se nachází lesy s bohatou faunou i flórou, kde převažuje smrkový porost, ale rostou zde i buky, duby, habry, lípy a klen. Mezi zajímavé botanické lokality patří mokřadní louka v nivě Zašovského potoka pod vrchem Vlčí, a mokřad v západní části obce, kde se vyskytuje bohatá mokřadní flóra se spoustou vodomilných živočichů. Ostatní půda je zemědělsky obhospodařována. Ze savců se zde vyskytují např. srnec, zajíc, liška, kuna lesní, kuna skalní, lasice hranostaj, kolčava, jezevec, ježek, prase divoké, vzácněji i veverka, ondatra aj. Z ptáků bylo zjištěno kolem 110 druhů, z toho 95 je hnízdících. Další zastoupení flory najdeme z oblasti plazů, obojživelníků, ryb a další.

Velmi významnou přírodní zajímavostí je všeobecně známý pramen Stračka. Další drobné studánky se nachází na severním okraji Zašové i ve Veselských lesích.

Kulturní dědictví a pamětihodnosti:


V obci se nachází 4 evidované kulturní památky barokní kostel Navštívení Panny Marie, bývalý klášter trinitářů, barokní socha sv. Jana Nepomuckého a kamenný kříž u parku. Za zmínku stojí i kostel sv. Martina ve Veselé. Mimo to se na obou katastrech obce nachází mnoho drobných sakrálních staveb - křížků a kapliček, mezi něž patří například i morový kříž u dolního mostu v Zašové postavený na paměť ukončení epidemie cholery v roce 1836. Je zde i několik necírkevních památníků - památník TGM, památníky legionářům a obětem válek v Zašové i Veselé a socha plačící ženy u smuteční obřadní síně. Zašová je významným poutním místem, kdy se k areálu Stračky s pramenem váže pověst o záchraně rytíře Pannou Marií a dodnes se zde koná pravidelně začátkem července velká Zašovská pouť.

Společenské a sportovní vyžití, sdružení a spolky:


Katastrem obce prochází cyklostezka „Údolím Rožnovské Bečvy" spojující Valašské Meziříčí a Horní Bečvu. Slavnostně otevřena byla 4. června 2010 v Rožnově pod Radhoštěm. Kromě ní jsou v obci k dispozici tenisové kurty, fotbalové hřiště, tělocvična, bowling a motokrosová trať. V obci působí fotbalový oddíl, šachový oddíl, kynologický klub a tenisový klub. SDH Zašová se účastní soutěží v požárním útoku. V obci a okolí se dříve jezdil závod „24 hodin na horském kole".


Nachází se zde také množství restauračních zařízení, penzion a solná jeskyně. Na začátku září obec pořádá Zašovské slavnosti, jejichž součástí jsou hudební vystoupení, v rámci doprovodného programu pak probíhají výstavy a nehudební vystoupení. V dolní části obce se nachází park s bustou T. G. Masaryka a dětským hřištěm. Další park s malou rozhlednou byl vybudován v roce 2010 vedle hřbitova. 27.12.2013 byl slavnostně otevřen nově postavený kulturní dům, v němž je umístěna knihovna, zrcadlový sál, hudební zkušebna a multifunkční sál.

 

Dovolená a volný čas


V roce 2013 byl v obci postaven nový kulturní dům, díky němuž se Zašová stává významným kulturním místem v regionu. V průběhu každého roku zde probíhá velké množství plesů, kulturních i společenských akcí a divadel. Sál pro téměř 330 diváků svým vybavením audiovizuální technikou umožňuje pořádání náročných divadelních představení i hudebních festivalů. Na většinu divadelních představení je možné zakoupit zvýhodněné celoroční předplatné. Harmonogram akcí je pravidelně aktualizován na stránkách obce www.zasova.cz. Mezi nejvýznamnější venkovní akce v obci patří „Zašovská pouť" v červenci a „Zašovské slavnosti" v září. Návštěvníci obce se mohou nejen o dění v obci, ale také o jiných turistických možnostech informovat také v Informačním centru, které se nachází přímo v kulturním domě v Zašové.


V obci je možnost i bohatého sportovního vyžití. K dispozici je sportovní hala, velký zrcadlový sál kde cvičí balet, aerobik, jógu i relaxační cvičení, orlovna s bowlingem a víceúčelovým venkovním hřištěm, tenisové areály s cca 11 kurty, fotbalové hřiště a házenkářský areál.


K relaxaci a odpočinku je pak k dispozici sauna s vířivkou a masáže v budově sportcentra, kosmetika, kadeřnictví a nutriční poradna v Domě služeb, solná jeskyně, dětská hřiště, případně malá rozhledna v parku u hřbitova.


V Zašové i Veselé je možné se stravovat v několika restauračních zařízeních a ubytování nabízí Penzion Zašová, roubená chalupa, nebo ubytovna v areálu tenisových kurtů.


Kromě významného poutního místa Stračky Zašová nabízí zajímavé turistické a cykloturistické trasy jak do Veřovických vrchů, na rozhlednu na Velkém Javorníku a do blízkých měst, tak na Vichury ve Veselé a Lhoty. Je možné projit i menší okruhy po místních neznačených, ale pohodlných, cestách do blízkých obcí Krhová, Zubří, Střítež nad Bečvou, Velká Lhota. Na obou katastrech obce povětšinou v lesním terénu se nachází větší množství studánek.


Po udržované cyklostezce kolem Rožnovské Bečvy je možné např. projet celý cca 70tikilometrový okruh přes Rožnov pod Radhoštěm na Bumbálku, dále přes Velké Karlovice podél Vsetínské Bečvy do Vsetína a pak přes Valašské Meziříčí zpět do Zašové. Pro méně zdatné cyklisty je možné trasy různě kombinovat i s cyklobusem, který jezdí např. na Pustevny (Radhošť), nebo se vydat na opačnou stranu na Hostýn, či podél Bečvy dojet na hrad Helfštýn u Lipníku nad Bečvou. Ale i přímo v obci je možné využít menší okruhy pro děti třeba přes „Pohoř", „Jaštinu" a „Černý kopeček", kde je na trase možné zastavit na tzv. „aktive pointech", což jsou zajímavá místa s výhledem do krajiny, rozcestníky, odpočívadlem a fotografiemi na hracích kostkách. Zajímavým okruhem je i cca 15km trasa, po které se jezdily cyklozávody „24 hodin na horském kole".


V zimním období se trasy v Beskydech bohatě využívají pro běžecké lyžování a přímo ve Veselé je menší lyžařský vlek.
Do obce je dobré vlakové i autobusové spojení, takže je možné využívat i nabídku turistických zajímavostí v blízkých i vzdálenějších městech, jako jsou např. skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, Pustevny a Radhošť, Soláň, lyžařské vleky na Soláni, Bečvách a Bílé, přehrada Bystřička, koupaliště nebo zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, zámek v Lešné, Štramberská trůba, dopravní muzeum v Kopřivnici, hrad Hukvaldy apod.

 

Fotogalerie Zašová

 

Mapa:

 
 
Tipy pana Trnky:
 
 

Mapy


 
 
 
 

Kontakty

Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, z.s.

Hovězí 74, 755 01 Hovězí

 

Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.

Dům služeb, 756 51 Zašová 523

 

E-mail:

info@valasskomoje.cz

www.valasskomoje.cz

 

kızılay dershanebüyükada otelleri
 
 
 

  Partneři

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí