Zděchov

Status: Obec

Rozloha:  1 300 ha

Počet obyvatel k 31.12.2013: 583

Nadmořská výška: 500 m.n.m.

První písemná zmínka: 1623

PSČ: 756 07

Web: www.zdechov.cz

 


V sekci FOTOGALERIE naleznete fotografie obce

 

Historie obce a významné osobnosti:

Osídlení obce bylo dílem pasekářské činnosti ze sousední vsi Hovězí. Osídlení vznikalo v průběhu 18. století. Nejstarší písemná zmínka o obci pochází z roku 1623, kdy se Zděchov zavázal s ostatními obcemi Vsetínského panství, že nepozvednou zbraně proti císaři a církvi. Obyvatelé se zúčastnili valašských povstání za třicetileté války. V průběhu povstání bylo několik usedlíků zabito a popraveno a polovina obce byla vypálena. V roce 1663 byla postižena vpádem Tatarů a v roce 1706 a 1707 obec 11x vyplenili Kuruci. Při těchto vpádech bylo mnoho obyvatel zabito, odvlečeno a stavení vypáleno. V průběhu 100 let se vedly spory se sousední obcí Hovězí o pastviny a javořiny. Několik mužů bojovalo v 1. světové válce, kde také mnozí padli. Ve 2. světové válce v obci pobývali místní partyzáni. Po válce se mnoho občanů odstěhovalo do pohraničí. Zděchov býval zemědělskou vsí. Chovalo se hojně skotu a bravu. V 18. a 19. století se obyvatelé živili také domácími pracemi a výrobami. Známá byla výroba čepců. V polovině 19. století se značná část obyvatel odstěhovala do zámoří. Také na počátku 20. století se část obyvatel přemístila za prací do Ameriky. Velká část historie obce 20. století je spjata, s dnes již bývalým, Hotelem Klímek, díky němuž byl Zděchov svého času jedním z center turistického ruchu v regionu.

Přesný původ názvu obce není dosud přesně objasněn. Jsou známy pouze tyto skutečnosti:

Podle ústních pramenů se název obce Zděchov odvozuje od toho, že do obce přišli uprchlíci od Frenštátu, kde se v lidové mluvě říká zdě - místo zde, že se zastavili ve zděchovských horách a prohlásili: „Zdě se buděm chovať" a od toho prý název Zděchov. V úředních listinách se psával a nazýval i Snihow. O tom svědčí urbář z poloviny 17. století, kdy jej tak nazývali proto, že tu na stráních k severu ležel dlouho sníh. Z ústního podání opět název Zdich od toho, že se zde později usadil Zich a od toho jméno obce. Ani v reversu Valachů z 28. 10. 1627 není Zděchov vynechán. Mezi tovaryši Ondrušky, syna fojta lískovského, kteří se dali na zbojnický chléb, byl i jistý „Pavel z Dechowa, příjmením Zwniwy". Podobně se připomíná „ves Ziechow" i 14. 5. 1634, kdy panství kupoval od Žampacha kardinál Pazmanyi a rovněž roku 1652 v kupní listině sepsané mezi Mikulášem Pazmányim a Jiřím Illesházym se připomíná „wes Zdiechovy". Někdy se psávalo i Zychow.

 

Poloha a přírodní bohatství:

Obec se nachází na východě Moravy poblíž slovenské hranice v okrese Vsetín, v údolí mezi 4 vrcholy západního pohoří Javorníků: Žár - 689 m.n.m., Děhýl - 725m.n.m., Radošov 756 m.n.m. , Filka - 759 m.n.m. a zástavba je rovnoměrně rozložena podél místního potoka Zděchovka po úbočích celého údolí. Nejvyšším vrcholem nad jižní částí obce jsou Butorky - 828 m.n.m. Svou polohou se řadí jako 4. nejvýše položená obec na Valašsku. Místní potok Zděchovka má tři přítoky, Mísenský, Taroženský a Radošovský potok.

Celý katastr leží v CHKO Beskydy. Na území obce není dosud vyhlášeno žádné maloplošné zvláště chráněné území. Vzhledem ke svým botanickým hodnotám mají na ZCHÚ parametry např. mokřadní květnatá louka s bohatým výskytem orchidejí na severovýchodním okraji katastru v Uherské - Slovačici, dále jalovcová pastvina U Hrbáčků v Uherské, pastvina Matúšky, hodnotné jsou bývalé pastviny na svazích severně a jižně nad obcí a na Hajdových pasekách, pozoruhodná je i olšina v Mísném spolu s přírodně zachovalým korytem toku. Hlavní sídlo leží kolem Zděchovky.  Nepočetně jsou v okolní krajině roztroušeny jednotlivé pasekářské usedlosti. Lesy zaujímají 49,5 % plochy. Hodnotnými místy na katastru obce jsou drobné pískovcové skalní výchozy jihovýchodně a jižně nad Hajdovými pasekami. Geomorfologicky je velmi zajímavý osamocený velký balvan, který se nachází téměř u vrcholové turistické cesty, asi 0,5 km východně od Šerklavy.


Kulturní dědictví a pamětihodnosti:

V obci se nachází řada  zachovalých dřevěnic a osada Hajdovy paseky ležící v nadmořské výšce 640 m.n.m.  má z velké části ještě tradiční zástavbu. Ve středu obce Zděchov se nachází Kostel Proměnění Páně s křížem, který je kulturní památkou. Před vstupem do kostela se nachází památné lípy. Ve Zděchově taktéž nalezneme památník obětem 1. a 2. světové války. Ve středu obce nalezneme zajímavou budovu staré hasičské zbrojnice, která má již skoro 100 - letou historii. Budově byl navrácen původní vzhled a účel a byla zde vytvořena stálá výstavní expozice hasičské techniky, která dokumentuje historii hasičů v obci.

 

Dovolená a volný čas:  

Pro Zděchov se stal tradicí Sousedský bál, který je pořádán každoročně ve spolupráci s obcemi Janová, Hovězí a Huslenky. Navzdory tomu, že Zděchov je malá obec, pořádá se zde zejména díky aktivitě místních složek řada společenských akcí - motokrosové závody Zděchovská grapa, běžkařské závody Zděchovská třicítka, košt slivovice, kácení máje, fašank apod. V obci působí tyto spolky a sdružení: Sbor dobrovolných hasičů, Český svaz včelařů, AVZO Zděchov, TJ Sokol Zděchov, Myslivecké sdružení, Římskokatolická farnost Zděchov, Farní sbor. 

V obci se u budovy školy nachází dětské hřiště. Rovněž bylo zmodernizováno koupaliště se sportovním zázemím.  Pro volnočasové vyžití v zimním období je zde také lyžařský areál.

Zděchov je díky své poloze přirozeným východiskem pro různé druhy turistiky. Nejen místním, ale také návštěvníkům obce slouží ke sportovnímu vyžití areál s koupalištěm, víceúčelové hřiště s umělým povrchem či lyžařský areál. Pro řadu návštěvníků je bezesporu zajímavá i prohlídka vesnické památkové zóny Hajdovy paseky. V okolí Zděchova se nachází velké množství běžeckých stop, z nichž jsou některé strojově upravovány. Místní kopce přímo vybízejí k výletům. Z upravených tras si musí vybrat každý milovník zimní turistiky. Členitost terénu nabízí jak pozvolné stopy a hřebenovky s výhledem na Javorníky, tak i prudší sjezdy a výjezdy pro náročnější. V roce 2011 obec nově vybudovala Naučnou stezku a stezku pro Nordic Walking. Stezka provází nejen po zajímavých místech ve Zděchově, ale také po zajímavých místech historie a zároveň může být zájemcům přiblížena technika severské chůze. Na stezce se nachází 10 zastavení s informačními panely. V obci se nachází ubytovací i stravovací zařízení.

 

Mapa:

 
 
Tipy pana Trnky:
 
 

Mapy


 
 
 
 

Kontakty

Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, z.s.

Hovězí 74, 755 01 Hovězí

 

Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.

Dům služeb, 756 51 Zašová 523

 

E-mail:

info@valasskomoje.cz

www.valasskomoje.cz

 

kızılay dershanebüyükada otelleri
 
 
 

  Partneři

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí