Velká Lhota

Status: Obec
Katastrální plocha (ha): 9,32km2
Počet bydlících obyvatel k 31. 12. 2014: 514
Nadmořská výška (m.n.m.): 540m
První písemná zpráva (rok): 1374
PSČ: 757 01
Web: www.velkalhota.cz

 

Poloha a přírodní bohatství


Obec se nachází asi 9 km jihovýchodně od Valašského Meziříčí, v západní části Vsetínských vrchů a je nejvýše položenou oblastí ve valašskomeziříčské oblasti. První písemná zpráva o ní pochází z roku 1374, kdy je vzpomínána jako součást panství Krásno, od roku 1411 jako součást rožnovského panství. Dědinský potok, který obcí protéká, se vlévá se do přehrady Bystřička. Typickou obživou obyvatel v 19. století bylo zemědělství, výroba domácího dřevěného nádobí, křiváků. V roce 1980 byla k Velké Lhotě přičleněna obec Malá Lhota. Obec se skládá ze dvou katastrálních území: Velká Lhota u Valašského Meziříčí a Malá Lhota u Valašského Meziříčí.

 

Výraznou krajinnou dominantu tvoří javor babyka stojící na hřebenu mezi částmi Velká Lhota a Malá Lhota. V katastru obcí se vyskytuje množství vzácných ptáků, drobných živočichů a vzácné flóry. Nachází se zde velká rozloha lesů jehličnatých (smrk, jedle, bor a modřín) a část lesů smíšených. V současné době jsou porosty napadány škůdci, převažuje kůrovec, který napadá a ničí hodně porostů. V katastru je množství luk a pastvin, orné půdy zde mnoho není.

 

Kulturní dědictví a pamětihodnosti:


Pravděpodobně nejzajímavější památkou na území obce je toleranční kostel. Jeho historie je spjata s tzv. Tolerančním patentem císaře Josefa II. z roku 1781. Ten ukončil dlouholeté pronásledování protestantů. Kostel je prostý, nevytápěný, bez umělého osvětlení, bez věže. Celá stavba je kryty šindelem. Je chráněn státní památkovou péčí, a to jako jediný kostel s původními základními rysy tolerančních kostelů. Kostel je doposud v provozu a konají se v něm každonedělní bohoslužby a další obřady. V kostele je také otevřen veřejnosti, je možné využít průvodcovských služeb. Kostel je také zahrnut do projektu „Otevřené brány".


Významnou památkou je také dřevěná zvonička. Byl zde zvon z r. 1687, který byl 1689 zakoupen pro kostel ve Veselé. 1870 se vrátil na Malou Lhotu, ale 1942 byl zabaven pro válečné účely. V roce 2012 prošla zvonička rekonstrukcí.

 


Společenské a sportovní vyžití, sdružení a spolky:


V obci je spolek hasičů a myslivců a dále zde také působí TJ, které se zabývá převážně kopanou. Po stránce náboženské je obec specifická, jsou zde lidé evangelického vyznání, kteří chodí na shromáždění do tolerančního kostela na Velké Lhotě, pak občané katolického vyznání, ti navštěvují převážně kostel ve Veselé a pak lidé, kteří inklinují k Církvi bratrské, kde se pravidelně scházejí na shromáždění v modlitebně Církve bratrské ve Velké Lhotě.

 

Cestovní ruch:

 

Přes obce vede několik značených turistických cest do Valašského Meziříčí, Rožnova, do Valašské Bystřice - Na díly, Tanečnici, do Malé Bystřice - na Mantov a na Vsacký Cáb, přehradu Bystřičku. V době zimní vedou po hřebenech stezky pro lyžaře běžce v době letní se terén využívá hlavně k cyklistice. Přes naši obec také po komunikacích třetí třídy se pravidelně pořádá „Valašská Rallye".
Nedaleko Malé Lhoty se nachází pískovcové skály Medůvka. Jediný skalní útvar v okolí Bystřičky, který neleží v masívu Klenova, ale na opačné straně údolí na hřebenu od Vrchhůry (kopec nad obcí Malá Lhota) směrem k západu. Z hlediska kvality lezeckých cest jde o lokalitu patřící mezi nejtěžší v celé oblasti moravských pískovcových skal. Najdeme zde několik výstupů 9. stupně, který je pro tuto oblast zřejmě nejvyšší možnou dosažitelnou obtížností. Ke skále se váže univerzální pověst patřící všem skalám na Valašsku, a to že ji zde zanechal čert, který nestihl do ranního kuropění přehradit v Lidečku říčku Senici.

 

Fotogalerie Velká Lhota

 

Mapa:

 
 
Tipy pana Trnky:
 
 

Mapy


 
 
 
 

Kontakty

Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, z.s.

Hovězí 74, 755 01 Hovězí

 

Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.

Dům služeb, 756 51 Zašová 523

 

E-mail:

info@valasskomoje.cz

www.valasskomoje.cz

 

kızılay dershanebüyükada otelleri
 
 
 

  Partneři

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí