Velké Karlovice

Status: Obec

Rozloha: 8 079 ha

Počet obyvatel k 31.12.2013: 2 538

Nadmořská výška: 512 m.n.m.

První písemná zmínka: 1714

PSČ: 756 06

Web: www.velkekarlovice.cz

 

V sekci FOTOGALERIE naleznete fotografie obce

 

Historie obce a významné osobnosti:

Velké Karlovice leží na území, na které si už před založením obce činily nárok rožnovské a vsetínské panství a také uherská šlechta. V průběhu staletí se hranice Karlovic oproti jiným obcím velice často měnily. Je to způsobeno tím, že oblast Karlovic je jedním z posledních kolonizovaných území na Moravě.


Před kolonizací oblasti dostačovaly hranice panství určené jen přibližně, s postupným příchodem osadníků se zvýšil zájem na jejich přesné vymezení. (Šlo o to, komu připadnou výnosy a daně.) Už v 16. století docházelo ke sporům mezi vsetínským a povážskobystrickým panstvím a k čím dál častějším srážkám Moravanů a Slováků. V 17. století se do sporu přidalo ještě panství rožnovské a v roce 1714 zakládá majitel rožnovského panství Karel Jindřich ze Žerotína obec Karlovice, tím byla legalizována práva také rodinám, které na tomto území již žily a hospodařily. Osídlování bylo pro poddané lákavé, za pouhých 42 krejcarů získávali obživu. Proto zde v roce 1750 bylo už 132 usedlostí.


Ani po založení obce se spory o hranice neuklidnily. Dál docházelo ke srážkám mezi Karlovjany a Slováky. Největší bitva proběhla v roce 1733 na Machůzkách, kde podle lidové tradice zůstalo 59 mrtvých (podle úředních záznamů však jen 13). V roce 1734 došlo ke kompromisnímu řešení a hranice Uher se přesunula z hřebene Javorníků na jejich úbočí směrem k Bečvě.


Pokračovaly také spory s panstvím vsetínským, které skončily v roce 1774 rozdělením Karlovic na Velké a Malé. Spor prý ukončila sama Marie Terezie, která si dala předložit katastrální mapu a nakreslila hranice mezi oběma panstvími. Vsetínskému panství připadla část Pluskovce, "Tísňav, Stanovnice, Bzového a Soláně a rožnovskému zůstal zbytek. K dalším změnám hranic došlo v roce 1888 při zakládáni nových gruntovních knih. K Novému Hrozenkovu byla připojena část území s 15 domy v údolí Bzové a zřejmě i na Soláni, původní hranice je zde však dosud nejasná.


Výměra Velkých Karlovic tehdy byla přes 66 km2 a s Malými Karlovicemi dohromady to bylo téměř 86 km2. Spisovatel Čeněk Kramoliš na začátku 20. století napsal: "Katastrální výměra obce je veliká. Velké Karlovice samy mají čtyřikráte větší rozlohu než Brno, jež zaujímá 17 km2". V období 2. světové války se hranice obou Karlovic posunuly z úbočí až na hřeben Javorníků, ale po válce byly upraveny do původní polohy. V roce 1966 došlo k opětovnému sloučení Velkých a Malých Karlovic do jedné obce - Velké Karlovice. Zároveň došlo k oddělení Zadní Stanovnice s 26 domy od Malých Karlovic a jejímu připojení k obci Karolinka.
Vývoj území obce byl v průběhu dvou staletí velice bouřlivý a některé její části byly v tomto období ve správě dvou panství a čtyř obcí. Například pravobřežní část údolí Bzové byla postupně součástí Karlovic, Malých Karlovic, Nového Hrozenkova a dnes patří Karolince.
V roce 2014 oslavila obec 300 let od svého vzniku.

 

Poloha a přírodní bohatství:

Velké Karlovice jsou typickou valašskou obcí ležící v podhůří Javorníků a Beskyd. Svou rozlohou 82 km² se řadí mezi největší obce České republiky. Najdete tu ještě zachovalé pastviny s menšími stády ovcí, stavení v horách, kde se ještě dodnes hospodaří, stromy, které znají staré příběhy. Objevíte tu své Valašsko, najdete si svá místa v krajině. Obec zahrnuje dvě katastrální území - Velké Karlovice a Malé Karlovice. Hlavní část sídla leží v údolí Vsetínské Bečvy v okolí Obecního úřadu, lokálně větší nakupení zástavby je v místních částech Léskové, Tísňavy, Podťaté, Pluskovec, Bzové, Jezerné a Miloňov.


Velké Karlovice přitažlivé svými přírodními krásami se nachází v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Pod Trojačkou pramení Vsetínská Bečva, v údolí Léskové na svahu hřebenu Lemešná je uchován relikt pralesa Razula s původním jedlobukovým porostem a řadou chráněných rostlinných druhů. Na katastru obce se nachází nejvyšší vrchol Vsetínských vrchů - Vysoká (1 024 m.n.m.). Lesy zaujímají 74,4 % rozlohy, což je nejvíce ze všech obcí okresu. Z maloplošných zvláště chráněných území je zatím vyhlášena jen jedna lokalita, a to Národní přírodní rezervace Razula. Z dalších lesních stanovišť mají parametry na ZCHÚ některé bukové a jedlobukové porosty v Léskovém (jihovýchodně od rozcestí Babská, Dynčák). Větší množství ochranářsky hodnotných lokalit najdeme mezi nelesními ekosystémy, které byly po několik posledních staletí utvářeny zemědělskou činností člověka. Jedná se zejména o jalovcové pastviny, méně často o kosené louky, které mají bohatou květenu včetně orchidejí. Většina těchto lokalit má parametry aspoň na přírodní památku. Zvýšený stupeň ochrany je potřebný i pro louky s kamennými valy, pro jezero v Jezerném a další.

 

Kulturní dědictví a pamětihodnosti:

Obec byla založena v roce 1714 Karlem Jindřichem ze Žerotína. V roce 1762 získaly Velké Karlovice svou pečeť. Z této doby se zachovalo několik stavebně kulturních památek, jimž vévodí karlovský kostel z roku 1754, postavený ve stylu pozdního baroka, fojtství z roku 1793, kupecký dům sloužící jako Karlovské muzeum, které tisícům návštěvníků přibližuje obraz života lidí v tomto rázovitém koutu Valašska. Římskokatolický kostel Panny Marie Sněžné má půdorys kříže, stavba je sroubena ze dřeva, a proto byla ramena kříže zakončena diagonálně. Ve stavbě je 24 úhlů. Celá linie střech je vedena v jedné přímce. Objevíte zde kapličky a kříže vyprávějící o starostech a radostech lidí, kteří zde žili.

 

Dovolená a volný čas:

Velké Karlovice jsou každoročně dějištěm různých kulturních a sportovních událostí. Tradiční společenskou událostí se stal Valašský bál pořádaný každoročně Obecním úřadem. V prostorách Karlovského muzea probíhají různé výstavy. U Karlovského muzea jsou ve spolupráci s Informačním centrem pořádány řemeslné dny, koncerty a různé folklorní festivaly. Při příležitosti tradiční karlovské pouti probíhají řezbářské dny. Každoročně jsou Velké Karlovice také dějištěm sportovních událostí, z nichž nejvýznamnější je Karlovský Pepi maraton a zimní Karlovská 50. Spoustu sportovních a společenských akcí je organizováno podnikateli a firmami, které ve Velkých Karlovicích působí - Formanský den, Karlovský gastrofestival, Valachy Tour, Letní karlovská 50 atd.


Ve Velkých Karlovicích působí celá řada spolků a sdružení: Římskokatolická farnost, Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení, Valašská rekreologická společnost, o.s., Sdružení chovatelů koní Zlínského kraje, o.s., Dědictví Velkých Karlovic, Výtvarná skupina Urgatina, TJ Ski-turist, TJ Tatran, Sdružení rodičů a přátel dětí školy Velké Karlovice a další.


Hřebeny a svahy v srdci Beskydských hor vybízí v létě k turistice, jízdě na kole, v zimě pak ocení lyžaři nabídku upravených sjezdových tratí a také nespočet kilometrů značených běžeckých a turistických tratí s různými stupni obtížnosti. Desítky hotelů, pensionů a restaurací jsou schopny nabídnout své kvalitní ubytovací kapacity, služby a pohostinnost. Ve Velkých Karlovicích jsou návštěvníkům k dispozici také tenisové kurty a zmodernizované koupaliště. Obcí prochází cyklostezka Bečva končící téměř až na hranici se Slovenskou republikou.

 

 

 

 

Mapa:

 
 
Tipy pana Trnky:
 
 

Mapy


 
 
 
 

Kontakty

Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, z.s.

Hovězí 74, 755 01 Hovězí

 

Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.

Dům služeb, 756 51 Zašová 523

 

E-mail:

info@valasskomoje.cz

www.valasskomoje.cz

 

kızılay dershanebüyükada otelleri
 
 
 

  Partneři

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí