Vigantice

Status: Obec
Katastrální plocha (ha): 7,64 km2
Počet bydlících obyvatel k 31. 12. 2014: 1 044
Nadmořská výška (m.n.m.): 482 m.n.m.
První písemná zpráva (rok): 1411
PSČ: 756 61
Web: www.vigantice.cz

 

Poloha a přírodní bohatství:

Vigantice najdete na úpatí severních vrcholků Vsetínské Hornatiny. Leží 3,8 km jihovýchodním směrem od města Rožnov pod Radhoštěm v nadmořské výšce 482 m. Obec je postavena kolem silnice vedoucí z Rožnova do obce Hutisko-Solanec a dále do Velkých Karlovic. Katastr obce zaujímá rozlohu 764 ha. Obec se rozkládá v údolí tvořeném potokem Hážovka, s přítoky Studený a Měřístek. Západní hranici se sousedními Hážovicemi tvoří potok Studený, další potok Měřístek, pramenící v Dílech, se vlévá do Hážovky u základní školy. V rozloze obce jsou na pravém břehu Hážovky kopce Hůrka, Súš, Kopec, Poskla; na levém Vigantské Díly.


Název obce Vigantice je odvozen od osobního jména Wiegand. První zmínka o obci pochází z roku 1411 z listiny Lacka z Kravař, kterou se vzdal práva odúmrtí ve prospěch této a jiných osad. V ní se uvádí již jako samostatná obec, která má s Rožnovem tytéž majetníky.


Vigantice leží jihozápadním směrem od města Rožnov pod Radhoštěm. Obec je postavena kolem silnice vedoucí z Rožnova do obce Hutisko-Solanec a dále do Velkých Karlovic. Obec se rozkládá v údolí tvořeném potoky Hážovka, Studený a Měřístek. Vigantice najdeme na úpatí severních vrcholků Vsetínské Hornatiny. Nejvýše položeným místem nad obcí je kopec, který leží mezi obcí a Rožnovskou Bečvou s názvem Stráň ( 536 m.n.m.). Louky v blízkém okolí obce je známá lokalita s výskytem ohroženého ptáka chřástala polního.

 

Kulturní dědictví a pamětihodnosti:


Roku 1860 byla obcí nákladem 600zl. postavena kaple, určená především k nedělním bohoslužbám. V r. 1889 byl vedle kaple vybudován hřbitov. V letech 1911-13 byl postaven katolický kostel ve slohu novogotickém a zasvěcen události Proměnění Páně.
Obec Vigantice náležela nejprve ke školnímu obvodu v Rožnově pod Radhoštěm. Později, a to počátkem 19.století, byla v obci zřízena soukromá škola. Vyučovalo se v chalupě č.p. 45,později v č.p.70. Od roku 1835 zde byla veřejná škola. V roce 1837 byla postavena jednotřídní budova školy pro Vigantice a Hážovice, v roce 1889 rozšířená přístavbou na dvojtřídní. V roce 1926 byla postavena nová jednopatrová budova, ve které se vyučovalo ve čtyřech třídách. Školu v r. 1857 navštěvovalo celkem 116 žáků, z toho 41 z Hážovic a 75 z Vigantic.

 

Společenské a sportovní vyžití, sdružení a spolky:


V obci fungují tři sdružení, jedno je SDH Vigantice, které patří mezi deset nejstarších sborů dobrovolných hasičů v okrese Vsetín a je druhým nejstarším v rámci třetího okrsku po Rožnově pod Radhoštěm. V klubovně SHD je shromážděn bezpočet diplomů, čestných uznání i věcných cen, udělených za účast a umístění v různých soutěžích, a také ocenění za zásah při povodni v r. 1997. Druhým sdružením je FK Modrá hvězda Vigantice, nejvíce vesnici proslavil fotbalista Milan Baroš, který se zde narodil a svoji kariéru začínal v místním fotbalovém klubu. Třetím sdružením je MS Rysová - Vigantice, o.s., jelikož Vigantice myslivecky obhospodařuje honitbu o výměře 1 774 ha. Vlastníkem honitby je Honební společenstvo Rysová -Vigantice (sdružení vlastníků pozemků). Honitba se rozkládá od katastrální hranice s obcí Hutisko-Solanec, po řece Bečvě se táhne ke světelné křižovatce U Janíků a dále přes Láň na silnici z Rožnova p. R. do Val. Bystřice, kde se z Hlaváčků vrací po hřebenu Dílů zpět k Hutisku-Solanci. Nejnižším bodem je řeka Bečva (400 m n.m.), Nejvyšším bodem jsou Díly (756 m n.m.). Honitba je z větší části polní a zbytek tvoří lesní porosty, drobné lesíky a remízky různě vklíněné do polí.. Rovněž se zde nachází tři rybníky o výměře cca 1 ha.

 

Cestovní ruch:


V dolní části obce bylo vybudováno koupaliště. V obci můžete aktivně odpočívat v nově postaveném sportovním areálu. Okolí obce můžete využít k pěším turistickým nebo cyklistickým výletům. Jihovýchodním směrem z Vigantic přes obec Hutisko-Solanec budete pokračovat na vrchol Tanečnice ( 911 m.n.m.). Na vrcholu kopce je pomník, který připomíná upálení zajatých partyzánů na okolních samotách. Z Hutiska-Solance můžete pokračovat také na vrchol Hluboký ( 848 m.n.m.). Severozápadním směrem z Vigantic přes obec Hážovice dorazíte do města Rožnov pod Radhoštěm, kde můžete navštívit Valašské muzeum v přírodě. V obci Hážovice je pod lipami dřevěná zvonička z 19. století. Vydáte-li se po lesní cestě jižním směrem z Vigantic dojdete ke značené turistické trase a ta vás západním směrem dovede k vrcholu Zvonový ( 743 m.n.m.).

 

Fotogalerie Vigantice

 

 

 

Mapa:

 
 
Tipy pana Trnky:
 
 

Mapy


 
 
 
 

Kontakty

Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, z.s.

Hovězí 74, 755 01 Hovězí

 

Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.

Dům služeb, 756 51 Zašová 523

 

E-mail:

info@valasskomoje.cz

www.valasskomoje.cz

 

kızılay dershanebüyükada otelleri
 
 
 

  Partneři

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí